excelpogodzinach-logo
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach

Obramowanie komórek w Excelu

Stosowanie obramowań do komórek arkusza nie jest skomplikowanym zadaniem i bez wątpienia każdy użytkownik Excela korzystał lub korzysta z tego narzędzia przynajmniej w minimalnym stopniu. A jak jest w Twoim przypadku? Czy potrafisz użyć różnych typów linii do poszczególnych krawędzi tej samej komórki? Czy wiesz w jaki sposób możesz zdefiniować obramowanie za pomocą makra VBA?

Zanim jednak przejdę do najważniejszych spraw należy Ci się krótkie wyjaśnienie lub przypomnienie czym jest obramowanie. Otóż są to linie umieszczone na poszczególnych krawędziach komórki lub zakresu komórek.

Warto pamiętać, że w czystym arkuszu użytkownik widzi tylko linie siatki, które pokazują granice pomiędzy poszczególnymi komórkami. Jeśli obramowanie zostanie zastosowane do komórek, to tak naprawdę jest ono osadzone bezpośrednio na wspomnianej siatce linii.
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach

Często, aby zastosowane w arkuszu obramowanie było bardziej widoczne, warto wyłączyć wyświetlanie linii siatki. Aby to uczynić należy wejść na karę Widok, a następnie w grupie Pokazywanie odznaczyć opcję Linie siatki. Ponowne jej zaznaczenie spowoduje przywrócenie widoku siatki w arkuszu.
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach
Korzystając z obramowania komórki każda krawędź korzysta z bieżącego stylu i koloru linii. Tym samym możesz zastosować różne rodzaje obramowania do tej samej komórki.

Ponadto Excel posiada zdefiniowane style obramowania, które szybko możesz zastosować do komórek arkusza, ale istnieje również możliwość zdefiniowania niestandardowego obramowania.

Każde obramowanie zastosowane do komórek będzie widoczne na wydruku.

Dodawanie obramowania komórek

W celu zastosowania linii na krawędziach pojedynczej komórki lub zakresu komórek należy wykonać następujące czynności.

KROK 1: Zaznacz komórkę lub zakres, dla którego chcesz dodać obramowanie lub zmienić jego styl.
KROK 2: Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku Obramowanie, a następnie wybierz z listy rozwijanej styl, który chcesz zastosować.
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach

Zauważ, że ostatnio używany styl linii jest wyświetlany na przycisku Obramowanie. Jeśli chcesz użyć go do innej komórki, wystarczy kliknąć przycisk (bez konieczności aktywowania listy rozwijanej).

W przypadku zastosowania dwóch różnych typów obramowań do krawędzi będącej wspólną granicą komórek, tylko ostatnie zostanie wyświetlone w arkuszu.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego stylu linii wśród dostępnych pod przyciskiem Obramowanie, to możesz skorzystać z opcji Więcej obramowań, gdzie będziesz mógł określić styl i kolor linii oraz krawędzie, które mają zostać dodane. Tutaj też możesz określić czy chcesz dodać przekątne do komórek.
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach
W przypadku użycia obramowania do większego zakresu komórek, dodanie np. krawędzi górnej spowoduje umieszczenie jej tylko na górze zakresu, a nie na górze każdej komórki. Tutaj Excel traktuje zakres jako pojedynczy blok komórek i należy o tym pamiętać korzystając z opcji obramowania.
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach
Pamiętaj również, że w przypadku zastosowania obramowania w tabeli jej formatowanie zostanie nadpisane. Tym samym zmieniając styl tabeli krawędzie komórek sformatowanych poleceniem Obramowanie nie ulegną zmianie.

Usuwanie obramowania komórek

Pozbycie się istniejących linii na granicach komórek nie stanowi żadnego problemu – wystarczy wykonać dwie proste czynności.
KROK 1: Zaznacz komórkę lub zakres, z którego chcesz usunąć obramowanie.
KROK 2: Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku Obramowanie, a następnie wybierz polecenie Brak krawędzi.

Możesz również usuwać obramowanie z wybranych, pojedynczych krawędzi. W tym celu na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku Obramowanie i kliknij polecenie Wymaż obramowanie.

Kursor myszy zmieni się w gumkę, którą należy wskazać krawędzie z których mają zostać usunięte linie. Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz Esc, aby wyjść z trybu usuwania obramowania.

Obramowanie komórek – skróty klawiaturowe

Jeśli dużo pracujesz z klawiaturą, to z pewnością zainteresują Cię dwa następujące skróty klawiaturowe ułatwiające wstawianie oraz usuwanie obramowania.

   Ctrl + Shift + & – wstawia obramowanie (zewnętrzne)
   Ctrl + Shift + _ – usuwa obramowanie (zewnętrzne i wewnętrzne)

Znikające obramowanie – kiedy i dlaczego?

Czy wiesz, że w przypadku ukrycia komórek zawierających obramowanie nie będzie ono wyświetlane nawet, jeśli sąsiadujące z nimi komórki nadal są widoczne? Obramowanie znika ponieważ zostało zastosowane do ukrytych komórek.

Tak wygląda arkusz z widocznymi wszystkimi wierszami.
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach
Tak, kiedy wiersze 6:9 zostaną ukryte (dla zakresu B9:F9 zastosowano krawędź dolną).
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach
A tak, kiedy wiersze 6:9 są ukryte, ale tym razem dla zakresu C10:F10 zastosowano krawędź górną.
 
Obramowanie komórek - Excel Po Godzinach
Jak widzisz nawet jeśli komórki współdzielą ze sobą krawędzie, znaczenie ma do której komórki linia krawędzi została zastosowana. Jeśli stosujesz obramowanie do komórek, które pozostają widoczne to w przypadku ukrycia sąsiadujących komórek linie krawędzi nadal będą widoczne.

Obramowanie komórek w arkuszu za pomocą VBA

Zastosowanie linii na granicach komórek nie jest trudną sprawą. Podobnie jest zresztą w przypadku wstawiania ich za pomocą makr tworzonych w języku VBA (Visual Basic for Applications).

W jaki sposób z poziomu VBA określamy styl linii, jej kolor i grubość? Otóż wykorzystujemy do tego celu właściwość Range.Borders.

Pierwsza część (Range) określa zakres komórek, który podlega modyfikacjom. Druga część (Borders) opisuje, dla której krawędzi lub przekątnej będziesz definiował właściwości. Zwrócić proszę uwagę na fakt, że każdą linię graniczną określasz odrębnie podając ich nazwy:
   xlDiagonalDown
   xlDiagonalUp
   xlEdgeLeft
   xlEdgeTop
   xlEdgeBottom
   xlEdgeRight
   xlInsideVertical
   xlInsideHorizontal

Dla każdej krawędzi możesz określić następujące cechy:
   LineStyle – styl linii (dostępne opcje to: xlNone, xlContinuous, xlDouble, xlDot, xlDash, xlDashDot, xlDashDotDot, xlSlantDashDot)
   Weight – grubość linii (dostępne opcje to: xlThin, xlMedium, xlThick, xlHairline)
   ThemeColor – zdefiniowany w programie kolor (np. 2 dla czarnego)

A jak to wygląda w praktyce?

Jeśli dla zaznaczonej komórki lub zakresu komórek chcesz usunąć górną krawędź, to używasz następującej instrukcji:

Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone

 
W przypadku usunięcia wszystkich krawędzi i przekątnych musisz użyć następującego zestawu instrukcji (każda linia opisywana jest osobno):

Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone

 
A w taki sposób dla zaznaczonego zakresu wstawisz podwójną krawędź dolną w kolorze czarnym:

With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
  .LineStyle = xlDouble
  .ThemeColor = 2
  .Weight = xlThick
End With

 
Zaprezentowane powyżej informacje nie wyczerpują w pełni zakresu wiadomości związanych z językiem VBA, a są jedynie wstępem dla osób zainteresowanych pisaniem makr, umożliwiających tworzenie rozwiązań automatyzujących wielokrotnie powtarzane czynności w Excelu.

Co się zaś tyczy samego narzędzia Obramowanie, to stanowi ono jeden z elementów formatowania komórek arkusza, a korzystanie z niego nie powinno Ci sprawiać większych problemów w trakcie pracy z Excelem. Możliwość określania obramowania komórek ma głównie zastosowanie w sytuacji, kiedy chcesz podkreślić czy zaakcentować wagę informacji umieszczonej w wybranej komórce arkusza.

A jak jest w Twoim przypadku? Używasz obramowania komórek? Jeśli tak, to w jakim przypadku? Czekam na komentarze. 🙂

4 myśli na temat “Obramowanie komórek w Excelu

 1. Dzień dobry p. Michale dziękuje przede wszystkim za omówiony temat pt Obramowanie komórek w Excelu o, którego poprosiłem. Jak zawsze temat dobrze opracowany i trzymający wysoki poziom nauczania. Jeśli chodzi o przestawiony temat używam jego przede wszystkim w tabelach.

  Normalna tabela często jest zbyt mało czytelna i ciężko znaleźć interesujące nas dane. Jeśli chodzi o tabele przestawne z reguły są bardziej czytelne. Wyświetlane są tylko te dane , które wybraliśmy z możliwością zliczania danych i oczywiście szybciej działa niż w przypadku wpisywania funkcji Excela do wybranych komórek.

  W praktyce tabela przestawna umożliwia swobodne „przestawianie” danych, tak aby móc obejrzeć, zakres danych, z różnych stron, tak aby uzyskać potrzebne odpowiedzi, które nas interesują. Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiać i sprawdzać bez obaw o utratę lub naruszenie danych. Mówią, iż tabela bez obramowania nie jest tabelą po prostu nie istnieje. To obramowanie stwarza tabelę, wyznacza jej granice i nadaje kształt.

  Umiejętność rysowania tabel jest więc niezbędna przy pracy z programem Excel i chyba podstawą dla każdego użytkownika tego programu i temat Tabel w Excelu wraz z pokrewnymi tematami powinien być obowiązkowy na każdym kursie dobrze omówiony

  Nie jestem fachowcem w tym zakresie, ale tabele przestawne to jedno z najwydajniejszych narzędzi w Excelu, tymczasem wiele osób nie wie, jak go używać. Gdy dla kogoś stworzymy tabele. Nie mal każdy, kto nie miał styczności z tabelą przestawna jest w szoku i zadaje pytanie, czy sam może taką utworzyć. Prawda jest taka, że każdy z Nas może to zrobić, lecz niestety wysoki stopień skomplikowania takiej tabeli onieśmiela większość z nas

  Jeśli chodzi o pański kurs on-line pt. Tabele przestawne dla spragnionych sukcesów dobra rzecz dla wszystkich bez wyjątku na posiadaną wiedzę. Kurs na pewno przez Pana Michała jest dopracowany pod każdym względem i potrafi przekazać swoją wiedzę jak w najlepszy sposób zaprezentowany w omawianych lekcjach na swoim blogu Excel po godzinach.

  Mam nadzieje, że będzie duża grupa chętnych na przedmiotowy kurs i ciężko będzie przebić się na rynku kursów on-line w szczególności na kanale YouTube, gdzie nie kwestionowanymi liderami na rynku polskim odnośnie Excela, którzy umieszczają swoje kursy darmowo prezentując różne zagadnienia są osoby Piotr Majcher /pmsocho/, Mateusz Grabowski /Excel.pl/, czy też Adam Kopeć /Excel i. Adam/ jak również oni też prowadza płatne szkolenia w tym zakresie.

  Moje zastrzeżenia jedynie budzi brak możliwości zgrania instruktarzowych filmów na laptopa ,czy też na tableta, czy tj. podyktowane tzw. „piractwem” Jest to 36 filmów instruktażowych/inne firmy szkoleniowe udostępniają swoim kursantom i nie widza problemu z tym /Duży plus za zrobione dodatkowe materiału w formie PDF oraz pliku ćwiczebna Na koniec jaka jest cena kursu?
  Pozdrawiam
  Jankesd

 2. Witaj Jankesd,

  Dziękuję za komentarz. Ten blog jest tworzony z myślą o jego Czytelnikach, więc jeśli pojawiają się z Waszej strony pytania i prośby o wyjaśnienia niektórych zagadnień, to prędzej czy później gotowe opracowania są tutaj publikowane. Tak też się stało w przypadku wstawiania obramowań komórek.

  Co do tabel przestawnych to masz absolutną rację pisząc, że jest to jedno z najbardziej elastycznych, wydajnych i przydatnych narzędzi dostępnych w Excelu. Faktycznie, zwłaszcza początkujący użytkownicy mogą mieć pewne obawy zaczynając przygodę z pivotami, ale niesłusznie. Właśnie dla takich (ale nie tylko) osób przygotowuję wspomniany kurs. Jego zawartość jest pomyślana w taki sposób, aby każdy czy to początkujący czy zaawansowany użytkownik skorzystał na nim.

  Więcej informacji o samym kursie, jego zawartości, cenie oraz bonusie na pierwszy dzień sprzedaży będę przekazywał osobom, które zapiszą się na listę oczekujących (http://excelpogodzinach.pl/tabele-przestawne). Dlatego gorąco zachęcam do rejestrowania się pod wskazanym adresem.

  Pozdrawiam

 3. Witam
  Panie Michale świetna robota.
  Mam szablon gdzie kolumny mają obramowania. Jak sprawić, żeby obramowanie pojawiło się tylko w tych komórkach gdzie są dane?

  1. Cześć Janku!

   Dziękuję za komentarz. Jeśli chcesz umieszczać obramowanie tylko w komórkach zawierających jakąkolwiek wartość, warto zastosować formatowanie warunkowe i określić sposób obramowania komórek spełniających określone kryterium.

   Pozdrawiam,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *